KNIHY PRO DĚTI

PŘIJEDE DĚDEČEK!

359 Kč

Vhodné od 1 roku

Leporelo vysvětluje, jak vycházíme s ostatními dětmi na hřišti, jak se chováme na vycházce, v obchodě, na ulici, ale i v rodině. Vede k samostatnosti a sebeobsluze, základním návykům dětské etikety, jako jsou zdravení, používání "kouzelných slovíček", neopomene ani hygienu, úklid hraček a oblečení. Leporelo není strohý výčet pravidel, nabízí rodičům příležitost ukazovat na obrázcích dobré i špatné chování. Obrázky i texty spoluvytvářejí dětem rámec hodnot, které by je měly provázet celý život.

26 stran


DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ

339 Kč

Vhodné od 3 let

Svět etikety pohledem malého děvčátka a jejího laskavého dědečka. Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a možnostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu, v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost a lásku ke světu kolem nich. Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

102 stran


DĚDEČKU, JEŠTĚ VYPRÁVĚJ

299 Kč

Vhodné od 4 let

Volné pokračování úspěšné knihy Dědečku, vyprávěj. Laskavá slova moudrého dědečka opět provázejí půvabné ilustrace Jany Fernandes. Na rozdíl od prvního dílu je pokračování zaměřeno nejen na etiketu a základy slušného chování, ale i na etiku, tedy pěstování mravních hodnot a postojů dětí. Ústřední postavou je i tentokrát holčička Viktorka, kterou její trpělivý dědeček provádí světem etikety.Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

96 stran

DĚDEČKU, UŽ CHODÍM DO ŠKOLY

357 Kč

Vhodné od 6 let

Třetí kniha ze série o děvčátku Viktorce a jejím laskavém dědečkovi, který ji trpělivě provází světem etikety pohledem šestiletého dítěte. Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou vnučkou o světě kolem nich. Viktorka už je školačka, chodí do první třídy, a proto si přináší spoustu nových podnětů a otázek ze školního prostředí. Publikace pomůže rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim mravní hodnoty současného světa, pěstovat v nich silnou vůli a vytvářet správné návyky chování mezi lidmi. Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

104 stran

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O SVĚTĚ

379 Kč

Vhodné od 8 let

Čtvrtý díl série knih o laskavém dědečkovi a zvídavé vnučce Viktorce. Tentokrát se spolu vypraví na dobrodružnou cestu po Evropě. Viktorka poznává hlavní města významných zemí, navštíví Atény, Madrid, Řím, Paříž a Londýn. Všude jí dědeček vypráví o jejich historii, o nejvýznamnějších památkách, všímají si, kterými jazyky se zde mluví, jaká jsou typická jídla a zvyky obyvatel. Viktorka si uvědomuje, jak důležitá je pro cestování do zahraničí angličtina, ale snaží se udělat radost lidem kolem sebe i tím, že poděkuje nebo pozdraví v jejich jazyce. V malých čtenářích pěstuje pocit sounáležitosti s celým kontinentem, lásku ke svobodě a hrdost na velké osobnosti evropských dějin. Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

160 stran


DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ - PŘÍBĚHY STARÉHO ORIENTU

399 Kč

Vhodné od 8 let

Tentokrát dědeček vypráví Viktorkce příběhy, které tvoří základ kulturního dědictví lidstva. Biblické příběhy se střídají s klasickými pohádkami Tisíce a jedné noci. Děti se tak dozvídají o potopě světa a Noemově arše, poznávají Davida a Goliáše, Šalomounovu moudrost, Aladinovu lampu i Ali Babu a čtyřicet loupežníků.

Součástí knihy je i audio verze načtená autorem ke stažení.

136 stran

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O ČESKU

379 Kč

Vhodné od 8 let

Volné pokračování série předchozích čtyř knih o dědečkovi a jeho vnučce Viktorce. Trpělivý a laskavý dědeček tentokrát projíždí s Viktorkou naší zemí a vypráví jí o pamětihodnostech, přírodních krásách i slavných osobnostech našich kulturních dějin. Viktorce je už dvanáct a leccos zná ze školy i z dřívějších cest, přesto má stále co objevovat. Vyprávějí si s dědečkem o úsvitu našich dějin, o významných panovnících Českého království, o tom, jak lidé dříve žili a kolik úsilí museli vynaložit, abychom my dnes mohli žít v bezpečí a pohodlí. Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

200 stran


TEREZA

259 Kč

Vhodné od 13 let

Tereza je šestnáctiletá slečna, která se seznámí na Facebooku s klukem o něco starším, a společně prožívají všechny situace, do kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. Řeší svůj vztah, rozchody a návraty, ale i chování k rodičům a kamarádům. Učí se základům chování v restauraci, tramvaji, hotelu, na cestě letadlem, na diskotéce, ale i na svatbě a společné dovolené. Oba procházejí všemi nástrahami života a společně se s nimi vyrovnávají. Poutavý příběh o první lásce je v podtextu stále provázen pravidly etikety přizpůsobenými životu a mentalitě dnešních teenagerů.

176 stranDĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O PRAZE

379 Kč

Vhodné od 8 let

Viktorka představuje dědečkovi nové kamarádky, které se přistěhovaly do Prahy, a společně objevují všechny pamětihodnosti hlavního města. Seznamují se s důležitými událostmi našich dějin od počátků po současnost, poznávají významná místa, kde se odehrávaly klíčové události naší historie. Dědeček poutavě vypráví o pražských památkách a získává si srdce dětí i pověstmi a příběhy, které se vážou k různým pamětihodnostem. Knihu lze použít i jako průvodce, každá kapitola slouží jako námět na jednu vycházku Prahou. Součástí knihy je audio CD načtené Ladislavem Špačkem.

160 stran

ROKOVY VÝLETY DO HISTORIE

399 Kč

Vhodné od 9 let

Kniha je zajímavou kombinací současnosti a minulosti. Jednou linií jsou kouzelné výlety hlavního hrdiny Roka do historických epoch, kdy se seznamuje se životem na dvorech nejslavnějších panovníků v dějinách, druhou linií je jeho život obyčejného chlapce v současnosti, který poznává pravidla chování v rodině, ve škole i ve společnosti. Obě linie se prolínají a poskytují poučení o etiketě minulosti i současnosti. Součástí publikace je QR kód s audio verzí knihy namluvenou Ladislavem Špačkem.

264 stran


DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O VÁNOCÍCH

379 Kč

Vhodné od 4 let

Kniha se vrací do Viktorčina předškolního věku, aby si mohli s dědečkem vyprávět o Vánocích. Nejvíce prožívají kouzlo svátků ti nejmenší, milují tajuplné legendy a jsou okouzleni rozzářeným vánočním stromečkem. Vnímají vážnost štědrovečerní večeře, baví je hry s vánočními kouzly a netrpělivě se těší na dárky, které jim Ježíšek přinese. Viktorka se dovídá o původu vánočních svátků, o tom, jak se slavily dříve, kde se vzal vánoční stromeček a jaké dárky si lidé kdysi dávali. Pomáhá při přípravě návštěvy i štědrovečerní večeře, dovídá se, jak se správně stoluje a jak se při takové slavnostní události chováme. 

Součástí knihy je audio CD namluvené Ladislavem Špačkem.

127 stran


ETIKETA PRO HOLKY A KLUKY

349 Kč

Vhodné od 12 let

Víš, jak se správně obléknout do kina, divadla, tanečních, k maturitě nebo na první rande? Etiketa znamená i slušné chování doma, ve škole, na ulici, v tramvaji, v kině, při sportu, ale i na internetu. Nejde jen o sváteční chvíle, zahrnuje i přístup k rodičům, učitelům, spolužákům a cizím lidem ve vlaku. Etiketa nás provází každý den od rána do večera. Ale není to žádná věda, díky zábavně naučné formě se snadno naučíte pár pravidel, která z vás udělají dokonalé dámy a gentlemany. 

210 stran


JDEME K PANU DOKTOROVI

349 Kč

Vhodné od 4 let

Srozumitelnou formou seznamuje děti s nejčastějšími projevy nemoci a s průběhem návštěvy lékaře. I jednoduchá situace, jako je preventivní prohlídka, může v dětech vzbuzovat obavy. Mají strach z neznámého prostředí, nástrojů, bílých plášťů, z nepříjemných úkonů i bolesti. A což teprve, když dítě skutečně onemocní, má horečku, bolí ho celé tělo nebo kašle. Kniha vysvětluje, jak nemoc vzniká, jak ji léčit a jak jí předcházet. Provázíme děti na prohlídce u zubaře, jdeme s nimi na návštěvu do nemocnice a zažijeme s nimi i úraz, kdy chvilková neopatrnost má vážné následky. Děti pochopí, že lékař je jejich rádce a zachránce.

104 stran

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ