Etiketa a společenské vystupování

Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo, nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první, nebo druhý, zda si vzít pečivo z talířku vlevo, nebo vpravo, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci, zda si vzít motýlek, nebo kravatu či zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského setkání, na nichž nám záleží.

V semináři etikety Ladislava Špačka se dozvíte vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku.

DSC_5006 DSC_5258 DSC_4912

Etiketa a společenské vystupování

Jednodenní seminář etikety se zaměřuje na nejdůležitější oblasti společenského vystupování:
oblékání se všemi detaily (společenské oblečení a business dress code, praktické rady pro muže i pro ženy)
kontaktní situace (představování, zdravení, navazování rozhovoru, oslovování, vizitky, dary a květiny)
společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak jim rozumět (jak číst zkratky na pozvánkách, např. R.S.V.P., co znamená smart casual nebo black tie)
etiketa běžných každodenních situací (na ulici, ve výtahu, v autě, v restauraci, v divadle)
nehody a jak je řešit
jak si připravit a jak přednést proslov či přípitek
stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak jíst exotická jídla atd.)

Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší firmy nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. Zběhlost v pravidlech společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní praktická potřeba v profesním, společenském i osobním životě. Pravidla etikety se stále proměňují, tak jak se proměňuje lidská společnost. Současnou normu etikety reprezentují televizní pořady a knihy Ladislava Špačka.

Etiketa u stolu

DSC_4546

Další nabídkou v oblasti etikety je tzv. asistovaný oběd či večeře pod vedením Ladislava Špačka; ten připraví po dohodě s objednavatelem restauraci a menu, tak aby
program zahrnoval všechny dovednosti, které by měl manažer ovládat. Účastníci (vítaná je i účast partnerek) se při společenském několikachodovém obědě (večeři)
prakticky naučí správnému chování u stolu se všemi detaily. Absolventi asistovaného stolování mohou pak bez obav zasednout ke stolu s významným klientem, ale
i prezidentem nebo britskou královnou.